0

Strach a znechucení v rozvinutém světě

V posledních několika letech se lidé v nejrozvinutějších ekonomikách světa začali značně obávat hospodářské zdatnosti Číny, Indie a dalších „nových ekonomik" s nízkou úrovní mezd. Lidé v rozvinutých zemích mají strach o vlastní pracovní místa i o budoucnost svých dětí ve světě, v němž musí soutěžit s obyvateli nejchudších zemí. Tyto obavy vystavují politické vůdce v nejbohatších státech světa zatěžkávací zkoušce.

Indikátorem sílícího strachu jsou novinové články. Zadal jsem do databáze Lexis-Nexis, která obsahuje anglicky psané novinové články z celého světa, trojici slov „outsourcing", „jobs" a „India". Za rok 1999 vykázala databáze pouhých 39 článků; v roce 2003 jich již bylo 749 a prvních šest měsíců roku 2004 pak přineslo plných 1 208 článků. Když jsem do databáze zadal pojmy „outsourcing", „jobs" a „China", byly výsledky víceméně stejné.

Obdobný nárůst četnosti použití zmíněné trojice pojmů jsem zaznamenal i při vyhledávání ve francouzštině, němčině, italštině a španělštině: 90% vyhledaných článků pocházelo z let 2003 a 2004.

Proč tento explozivní nárůst obav? Rozvinuté země přece přicházejí o pracovní místa ve výrobním sektoru ve prospěch zemí méně rozvinutých již více než padesát let.