Strach a znechucení v rozvinutém světě

V posledních několika letech se lidé v nejrozvinutějších ekonomikách světa začali značně obávat hospodářské zdatnosti Číny, Indie a dalších „nových ekonomik" s nízkou úrovní mezd. Lidé v rozvinutých zemích mají strach o vlastní pracovní místa i o budoucnost svých dětí ve světě, v němž musí soutěžit s obyvateli nejchudších zemí. Tyto obavy vystavují politické vůdce v nejbohatších státech světa zatěžkávací zkoušce.

Indikátorem sílícího strachu jsou novinové články. Zadal jsem do databáze Lexis-Nexis, která obsahuje anglicky psané novinové články z celého světa, trojici slov „outsourcing", „jobs" a „India". Za rok 1999 vykázala databáze pouhých 39 článků; v roce 2003 jich již bylo 749 a prvních šest měsíců roku 2004 pak přineslo plných 1 208 článků. Když jsem do databáze zadal pojmy „outsourcing", „jobs" a „China", byly výsledky víceméně stejné.

Obdobný nárůst četnosti použití zmíněné trojice pojmů jsem zaznamenal i při vyhledávání ve francouzštině, němčině, italštině a španělštině: 90% vyhledaných článků pocházelo z let 2003 a 2004.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dKgF9Uq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.