0

Fatwy.com

Stínání hlav online, fatwy online: podzemní svět radikálního křídla islámu lze nalézt na nesčetných místech na internetu. Tito technologicky důmyslní fanatici dokáží oslovit široké publikum. Jejich obecenstvo však existuje kvůli hluboké nespokojenosti a zlosti bezpočtu mladých muslimů v mnoha částech světa. Internet svedl dohromady celosvětové společenství odcizených a roztrpčených lidí.

Západ si myslí, že tato zlost je znakem jakéhosi střetu civilizací: „my" versus „oni", z něhož plyne, že vyhrát může jen jedna strana. Vztek mladých muslimů ale v prvé řadě plyne z odporu k jejich zkorumpovaným lídrům a podlézavosti těchto lídrů vůči Spojeným státům. Řečeno jinak, jde o zahořklost pramenící z materiálních příčin, nikoliv z jakéhosi fanatického, iracionálního a antidemokratického cítění, jehož nositele je zapotřebí převychovat, nebo potřít.

Problém začíná u špiček muslimských společností, nikoliv u vzbouřenců vespod. Muslimští vládci povětšinou nedokázali uspokojit potřeby svých obyvatel. Ve velké části muslimského světa se autoritářské režimy zároveň snaží ovládat a šířit diskriminační formy islámského dogmatu.

Po mnoho let se těmto režimům - ať šíitskému v Íránu, nebo wahhábitskému v Saúdské Arábii - dařilo potlačovat pluralismus a individualitu. Na tyto režimy se ale začalo čím dál častěji pohlížet jako na politicky nelegitimní, což zdiskreditovalo i jejich model islámu. Zklamaní a citově odtržení muslimové tak hledají islám, který naplní jejich očekávání.

Oněm mnoha místům na webu, která přitahují odcizené lidi, pomáhá to, že muslimské umma (světové společenství islámu) dnes nemá žádnou ústřední autoritu. To, že autoritářské režimy ponižovaly, hanobily a stavěly mimo zákon islámské proudy, které nesouhlasily s panujícím dogmatem, pluralismus nevymýtilo, nýbrž pouze donutilo k sestupu do podzemí. Dnešní technologie přinesly tomuto podzemí možnost vyjadřovat se a setkávat.

Represe internetovému islámu dodávají punc vyjádření skutečné autority. Islám však vždy býval pluralistický a tolerantní k odlišnostem. Chalífa Alí Ibn Abí Tálib pravil: „Naše síla spočívá v našich odlišnostech." Za vlády tradičních mekských panovníků, hášimovských následovníků proroka Muhammada, po více než tisíc let ve Velké mešitě debatovaly všechny sekty a vyměňovaly si své poznatky.

Před saúdovsko-wahhábitskou vládou byla Mekka do roku 1932 skutečně kosmopolitní a otevřená. Stoupenci čtyř sunnitských učení a dále šíité, zajdovci, ismailité atd. a lidé dalších původů a ras - Indové, obyvatelé Střední Asie, Peršané, Maročané, Afričané a Turci - si všichni uvědomovali své odlišnosti, a přesto se dokázali ztotožnit s jediným pramenem, Koránem.

Wahhábité se však pokusili přivlastnit si Mekku pro svou vlastní verzi islámu a šířit svou diskriminační doktrínu. Načas se jim to podařilo. Dnes jsme ovšem svědky neúspěchu wahhábitského plánu monopolizovat si islám. Není překvapením, že fatwy vydávané nejvyšším wahhábitským duchovním Ibn Bazem, jako například ona nechvalně proslulá fatwa z doby před válkou v Zálivu, která prohlašovala, že Země je plochá, ztratily autoritativnost i důvěryhodnost. Neznalost společně s široce chápanou korupcí a pokrytectvím režimu zbavily tyto náboženské výnosy významu.

Následoval únos islámu radikálními rozhněvanými muži odkojenými wahhábitským dogmatem, avšak rozčarovanými světem, který zdědili. Fatwy vyhlašované po Ibn Bazovi jsou ve své netoleranci a jedovatosti téměř děsivé a rozhodně se jeví jako krok zpět a vzdor modernitě. Jsou v rozporu nejen se Západem, ale i se zlatým věkem islámu, kdy se dařilo muslimským astronomům, matematikům, fyzikům, filozofům a básníkům. Ač se zdá, že internet islámský pluralismus oživuje, dnešní online fatwy nejsou výzvami ke svěží tvořivosti, nýbrž nekompromisními příkazy.

Na síti si dnes konkurují stovky míst ve snaze stát se novou Mekkou, místem, kam se zbožní muslimové obracejí pro radu. Ta nejextrémnější hlásají názory al Káidy a jejích ideologických bratří. Tyto myšlenky zahrnují neutuchající oslavu okamžitého mučednictví mladých sebevražedných atentátníků, zatímco jiná webová místa, ač méně násilná, rozšířila oblast hříchu tak, že zahrnuje studium angličtiny i vědy a povolení přístupu žen k internetu bez přítomnosti mužského průvodce.

Online fatwy jsou živnou půdou nepřátelství nejen vůči Západu, ale i vůči ostatním muslimům. Wahhábitští duchovní například s příslibem nebeských odměn vyzývají k džihádu proti šíitským „heretikům". Většina těchto fatew má násilné rysy, jež saúdský establishment bez meškání zavrhuje s tím, že patří do středověku. Skutečnost je ale taková, že tito fanatici jsou moderním fenoménem, plodem neúspěšných politických systémů muslimského světa a neúprosnou připomínkou ceny za dlouhá léta represí.

Utiskovaní ani zdaleka nemizí, ale navracejí se v pitvorných podobách z podzemí, aby sužovali svět, v němž vyrostli. Ať se vládci jejich zemí sebevíc snaží se jich zříct, odpovědnosti za jejich vytvoření neuniknou. Globalizace a technologie daly vzbouřencům nový domov, kde vyznávají islám tak, jak jej chápou. V tomto internetovém světě není autority, která by je dokázala umlčet nebo uspokojit.