0

Sjezd Fatáhu ve znamení statu quo

HERZLIJA – Šestý sjezd hnutí Fatáh, který se nedávno konal v Betlémě, byl významnou událostí pro budoucnost arabsko-izraelského konfliktu i pro palestinské hnutí. Pozorný pohled na výsledky sjezdových voleb do ústředního výboru Fatáhu však přináší obrázek, který se diametrálně liší od závěrů mnoha pozorovatelů o této akci.

Zdálo by se, že sjezd demonstroval tři hlavní body: Fatáh vykročil vstříc míru s Izraelem, přijal za své demokratické postupy a do vedení se dostala nová generace či dokonce jedna konkrétní skupina zvaná Mladá garda. Takový výklad je však do značné míry mylný.

Pokud jde o přístup k míru, je nový ústřední výbor zhruba stejný jako ten starý. Z 18 zvolených členů (předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás jmenuje později čtyři další) patří ke skutečně umírněným pouze dva (Nabíl Šás a Muhammad Štajíh). Přinejmenším čtyři z nich (Muhammad Ghunajm, Salím Zanún, Abbás Zakí a Násir Kidra) jsou zastánci tvrdé linie a většina ostatních v podstatě sleduje tradiční linii Fatáhu.

Pokud jde o demokracii, byl sice sjezd oproti minulosti (kdy si vůdce Fatáhu Jásir Arafat mohl sám vybírat jeho vedení) krokem vpřed, avšak reálná omezení stále přetrvávají. Abbás si podle různých definicí vybral třetinu až polovinu delegátů a většinu ústředního výboru podle očekávání představují jeho blízcí spolupracovníci a stoupenci. Výsledky pokřivuje i skutečnost, že pouze jeden z 18 členů bude pocházet z Hamásem ovládaného pásma Gazy, kde žije asi polovina všech Palestinců, jimž Fatáh vládne.