Spravedlnost a klimatické změny

PRINCETON – Smysl pro spravedlnost je všem lidem společný, avšak jednotliví lidé se často liší v názoru, co přesně si spravedlnost v určité konkrétní situaci žádá. Nikde to není lépe patrné než v debatě o potřebnosti snížení emisí skleníkových plynů s cílem předejít nebezpečným klimatickým změnám.

Dvěma největšími producenty skleníkových plynů jsou Čína a Spojené státy a zdá se nepravděpodobné, že by jakákoliv celosvětová dohoda na snížení emisí byla účinná, pokud se k ní obě tyto země nepřipojí. V mezinárodních jednáních o klimatu se však jejich stanoviska k tomu, co by měla každá z nich učinit, značně rozcházejí.

Jako profesoři, kteří se zajímají o otázku klimatických změn – jeden z přední univerzity v Číně a druhý z přední univerzity v USA –, jsme si řekli, že by bylo zajímavé zjistit, zda se dokážeme shodnout na spravedlivém principu regulace emisí skleníkových plynů.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/BAjYLmCcs