Rozšiřování a demokracie v Evropě

Evropa se nachází na prahu dvou bezmála revolučních událostí: rozšiřování na východ a možnosti návrhu ústavy pro Evropskou unii. Obě dvě by měly být vnímány jako neoddělitelné. Rozšiřování Evropské unie podporuji. Je to historická nezbytnost. Toto rozšíření však musí jít ruku v ruce s institucionálními reformami, jež pozvednou jak akceschopnost Evropské unie, tak její demokratickou legitimitu.

Od pádu komunismu procházejí země střední a východní Evropy radostnou, leč mnohdy trýznivou transformací. Největší nebezpečí spojené s tímto poněkud náhlým a drsným procesem transformace je v tom, že ve snaze o větší otevřenost společnost riskuje rozpad. Může se tak stát v případě, kdy staré struktury, jež odvál čas, nejsou obezřele nahrazeny novými. Otevřená společnost vyžaduje spolehlivé instituce, a ty nelze vytvořit přes noc.

Tento obtížný přechod od uzavřené k otevřené společnosti byl pro země střední a východní Evropy nutným krokem k tomu, aby se mohly stát kandidátskými zeměmi a - možná brzy - plnoprávnými členy Evropské unie. Vynaložily bezmezné úsilí - jež si dnešní členové EU zřejmě ne zcela uvědomují - k tomu, aby svou domácí transformaci završily a přizpůsobily se rozsáhlé legislativě Evropské unie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/kFMpPfu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.