subacchi36_NOEL CELISAFP via Getty Images_evergrande NOEL CELISAFP via Getty Images

En finanskrise «made in China»?

LONDON – Samtidig som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken forbereder seg på  sitt årlige møte neste uke, er verdens øyne rettet mot Evergrande — Kinas nest største eiendomsutvikler. Selskapet skylder rundt 300 milliarder dollar til banker, obligasjonseiere, ansatte og leverandører, som det tilsynelatende ikke er i stand til å betale. Eiendomsgiganten står på randen av konkurs. Dermed dukker det opp et mulig scenario som verden i liten grad har vurdert til nå: en finanskrise «made in China».

Kommentatorer har vært raskt ute med å trekke paralleller til tidligere kriser. Noen sammenligner Evergrande med Lehman Brothers, som gikk overende i 2008 — en hendelse som utløste en enorm bank- og finanskrise. Andre minnes hedgefondet Long-Term Capital Management som holdt på å kollapse i 1998 og som ble reddet av den amerikanske sentralbanken. (Federal Reserve iverksatte en redningsaksjon for å beskytte finansmarkedet.) Og noen peker tilbake på eiendomskrakket i Japan på 1990-tallet.

I alle disse tilfellene, førte en kombinasjon av overdreven lånefinansiering og overprisede verdipapirer (og andre formuesobjekter) til ustabilitet. Men ingen av disse hendelsene er en god parallell og kan kun gi begrenset innsikt i den situasjonen Evergrande befinner seg i. Årsaken til dette er det særegne kinesiske bank- og finanssystemet, som i større grad er drevet av politikk enn av markedsmekanismer.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/WkYPXH0nb