borrell11_rterraUniversal Images Group via Getty Images_arctic melt rterraUniversal Images Group via Getty Images

Unijna wizja dla Arktyki

BRUKSELA – Skutki globalnego ocieplenia, rosnąca konkurencja o zasoby i rywalizacja geopolityczna w szybkim tempie zmieniają Arktykę. W odniesieniu do przyszłości tego regionu Unia Europejska ma z jednej strony interesy, o które musi zadbać, a z drugiej strony możliwości pozytywnego wpływu na rozwój. Zamierzamy zwiększyć nasze zaangażowanie w regionie poprzez działania w dziedzinie klimatu, współpracę międzynarodową, zrównoważony rozwój gospodarczy i stawianie dobra człowieka na pierwszym miejscu.

Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi Europa stanie się od 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, zaś przyjęte przez nas prawnie wiążące zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 % do 2030 r. stanowi punkt odniesienia dla całego świata. W centrum unijnej strategii na rzecz Arktyki jest Zielony Ład i nowe podejście UE do wspierania zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Jedną z naszych głównych propozycji jest niewydobywanie ropy naftowej, gazu i węgla, także w regionach arktycznych, oraz ustanowienie stałej obecności UE na Grenlandii.

Czas nagli. Wszyscy są zatroskani zmianą klimatu, przy czym zmiana ta postępuje dwakroć szybciej w Arktyce niż w innych częściach świata. Niektóre z odcinków wybrzeża regionu wkrótce będą wolne od lodu latem, a z biegiem czasu również i zimą. Topienie lodu i wiecznej zmarzliny uwalnia do atmosfery duże ilości metanu, co przyspiesza proces globalnego ocieplenia, zaś podnoszenie się poziomu mórz stanowi coraz większe zagrożenie dla społeczności nadbrzeżnych na całym świecie. W sprawozdaniu Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu z sierpnia 2021 r. podkreślono, że u podstaw tych zmian leżą działania człowieka.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Wp8DZJVpl