dupre2_Jose A. Bernat Bacete_getty images_euro notes Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

De riskante strategie van de EU voor de classificatie van groene beleggingen

PARIJS – Lidstaten van de Europese Unie en het Europese Parlement zullen naar verwachting spoedig een zogenoemde “taxonomie” aanvaarden voor de classificatie van groene beleggingen, nadat ze vorige maand overeenstemming hebben bereikt over een lijst met “duurzame” economische activiteiten. Als het nieuwe systeem eenmaal van kracht is, waarschijnlijk al later dit jaar, zal de Europese Commissie de lijst gebruiken om te bepalen welke financiële bezittingen en producten duurzaam zijn.

Deze taxonomie is de ruggengraat van het pakket van richtsnoeren van de Commissie op het gebied van de duurzame financiering, dat het ambitieuze doel heeft om “kapitaalstromen naar duurzame beleggingen te sluizen, teneinde duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken.” De Commissie hoopt met het nieuwe classificatieplan het probleem van het “greenwashen” van niet-duurzame financiële producten door marktspelers aan te pakken. Het moet dienen als basis voor beleidsinitiatieven ter bevordering van duurzame beleggingen.

Om aan de doeleinden te voldoen zal de taxonomie echter drie belangrijke vragen moeten beantwoorden. Helaas negeert de ééndimensionale benadering van de EU twee van de drie, met potentieel schadelijke gevolgen.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/4AD6ZPGnl