Skip to main content

hedegaard4_FREDERICK FLORINAFPGetty Images_gretathunbergEUflag Frederick Florin/AFP/Getty Images

Europa moet de leiding nemen als het om klimaatactie gaat

BRUSSEL – Sinds de enorme mobilisatie-inspanning die voorafging aan de in 2009 in Kopenhagen gehouden Conferentie van Partijen (COP15) is de wereld begonnen haar woorden en intenties te vertalen in echte actie op het gebied van de klimaatverandering. De Europese leiders – uit de regering, de civil society en het bedrijfsleven – hebben een sleutelrol gespeeld bij het op gang brengen van deze vooruitgang. Tegen de achtergrond van wat er allemaal nog gedaan moet worden, moet dergelijk leiderschap blijven voortduren – en sterker worden.

De successen van het afgelopen decennium mogen niet worden onderschat. In 2010, toen ik begon als Europees Commissaris voor Klimaatactie, deelden alleen radicale Groenen de beleidsdoelstelling van een netto nul-uitstoot. Velen achtten het doel van een emissie-reductie van 80 tot 95%, zoals dat werd geformuleerd in het eerste strategiedocument van de Europese Unie, veel te ambitieus.

Destijds zouden weinigen hebben geloofd dat China binnen tien jaar naar voren zou komen als een gigant op het gebied van duurzame energie en productie, of dat Volkswagen en het Deense scheepvaartbedrijf Maersk zich ten doel zouden stellen om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. De gelijktijdige aankondiging van Volkswagen dat het concern de komende tien jaar 22 miljoen elektrische voertuigen zal produceren zou evenzeer vergezocht hebben geleken.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/ZJsYLOD/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions