25

Federalistická hrozba pro Evropu

STOCKHOLM – Svět se po referendu o „brexitu“ ve Spojeném království zásadně změnil. Bude trvat desítky let, než naplno poznáme důsledky rozhodnutí britských voličů odejít z Evropské unie.

Jedna věc, kterou však víme s jistotou, je to, že je plně v zájmu EU zachovat s Británií pevné vazby, přestože britští voliči své rozhodnutí učinili jednostranně. Sázky jsou příliš vysoké na to, abychom dovolili, že proces ovládnou malicherné mocenské hry, které zastíní nebo podryjí společné zájmy, jak se v evropské politice stává tak často.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

Ekonomicky nahlíženo, růstu v EU bude nepochybně ku prospěchu otevřený obchod s Británií. Dohoda o volném obchodu, která zahrne finanční služby, minimalizuje škody způsobené brexitem u všech zúčastněných stran, protože evropské firmy budou nadále spoléhat na Londýn jako jediné globální finanční centrum v regionu. I když se bankovní služby přesunou jinam do eurozóny, firmy jako Volvo, Siemens a Total budou stále potřebovat Londýn, chtějí-li konkurovat společnostem jako Toyota, GE a Exxon.

Politicky nahlíženo, EU a Británie budou těžit ze zachování úzké spolupráce, protože ani jedna strana není ušetřena problémů, které dnes region postihují. Mezi ně patří sílící agresivita Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina, vzestup ISIS a hrozby domácího terorismu a utečenci prchající do Evropy z Blízkého východu a severní Afriky. Výsledek plebiscitu o brexitu navíc nemění strategický význam NATO, kde je nezbytná pokračující spolupráce a kde EU potřebuje Británii stejně jako Británie EU.

Co by tedy měla EU dělat? Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyzval k posílení federalismu – k přenosu více pravomocí na vládní orgán EU. Považuji Junckera za blízkého přítele, ale s tímto jeho nápadem naprosto nesouhlasím. Směřovat k hlubší integraci či centrálnějšímu řízení by bylo nebezpečné, neboť by to zesílilo riziko, že se z EU rozhodnou odejít další členské státy. Kromě této hrozby existují ovšem ještě další důvody, proč se federalistickým opatřením vyhnout.

Vezměme si hlavní ekonomický argument, jejž federalisté předkládají: eurozóna potřebuje společnou fiskální politiku, aby harmonizovala rozhodování o politikách, například zdanění. To je omyl ze dvou důvodů.

Zaprvé, zásadní hospodářské problémy EU jsou strukturální. Evropany bude nadále strhávat populismus, neuvidí-li žádné zlepšení ve své životní úrovni, k čemuž dojde jedině při vyšším růstu produktivity. Jednotná fiskální politika by to nezajistila – a mohla by problém ještě zhoršit. Evropa namísto toho potřebuje reformní strategii, která posílí konkurenční schopnost a sníží bariéry brzdící konkurenční soupeření.

Konkrétně by tvůrci politik EU měli uskutečňovat politiky, které zajistí vyšší flexibilitu trhu práce. Jejich součástí by bylo snížení mezní míry zdanění, přísnější kritéria pro určení nároku na sociální podporu, striktnější požadavky na hledání zaměstnání, více prostředků na získávání dovedností a méně svazující regulace ochrany zaměstnanosti.

Druhý důvod je politický. Jednoduše řečeno, zvýšení daní ani škrty ve výdajích, které by byly při společné fiskální politice nezbytné, nemají politickou podporu. Brusel by byl obviněn z mrhání penězi daňových poplatníků a každá snaha ignorovat veřejné mínění a vnutit fiskální integraci členům EU by se vymstila a vyvolala vlnu populistického hněvu, který dovedl brexitovce k vítězství.

Stoupenci EU dnes musí pohlédnout faktům do očí: vůlí evropského lidu není stále těsnější unie, a to ani v členských státech, které by se nikdy nerozhodli ji opustit. Bude-li Evropská komise tlačit vývoj po brexitu tímto směrem, výsledkem bude opak toho, co zamýšlí. Federalismus je ve skutečnosti zřejmě největší jednotlivou hrozbou pro EU.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Ti, kdo chtějí, aby EU přežila, by měli odolat pokušení prosazovat silnější dohled. Potřebujeme Evropu, která je jednotná, protože chce, ne protože ji k tomu nutí nové politické superstruktury, jimž schází jakékoli ukotvení ve všeobecné podpoře.

Z angličtiny přeložil David Daduč