14

Evropa ve válce

NEW YORK – Invaze na Ukrajinu v roce 2014 Putinovským Ruskem znamenala zásadní výzvu hodnotám a principům, na kterých byla založena Evropská unie a také systému založenému na pravidlech, který drží Evropu v míru od roku 1945. Ani evropští lídři a ani občané si nejsou plně vědomi rozsahu této výzvy a už vůbec ne toho, jak s ní naložit.

Putinův režim je založen na vládě síly, která je manifestována represí uvnitř a agresí navenek. Byl ale schopen získat si alespoň v krátkodobém horizontu taktickou výhodu, kterou má před Evropou a USA díky jejich odhodlání vyvarovat se přímé vojenské konfrontaci.

Rusko anektovalo Krym a založilo separatistické enklávy v donbaském regionu na východní Ukrajině, čímž porušilo závazky plynoucí z mezinárodních úmluv. Když se minulé léto ukázalo, že by ukrajinská vláda mohla vyhrát válku v Donbasu, nařídil Putin invazi regulérními ruskými ozbrojenými silami. Přípravy na druhou vlnu vojenské akce začaly v listopadu, když Putin poskytl separatistům nový příliv ozbrojených kolon a personálu.

Západ však, bohužel, poskytl Ukrajině čelící útoku pouze rámcovou podporu. Stejně tak bylo znepokojivé sledovat setrvalou neochotu mezinárodních lídrů poskytnout Ukrajině nové přísliby finanční pomoci, navzdory rostoucímu tlaku na její devizové rezervy a hrozbu finančního kolapsu. Výsledkem je, že pouhá pohrůžka vojenským konfliktem může být dostatečná pro vyvolání kolapsu ukrajinské ekonomiky.