4

Jaký internet pro Evropu?

BRUSEL – Když 6. května Evropská komise oznámí svou novou digitální strategii, bude čelit rozhodující volbě mezi dvěma velmi rozdílnými přístupy k internetu. Zvolí výhledovou a tržně orientovanou cestu?  Nebo zvolí zpátečnický, obranný a izolovaný úkryt?

Nejprve ty dobré zprávy: takto ostře sledované oznámení ukazuje, že si lídři kontinentu uvědomují, že internet již nemůže být nadále odsunován mimo dění evropské politiky. Je to centrální element ekonomické výkonnosti a modernizace evropské industriální základny.

V průběhu posledních pěti let, zatímco se Evropa potýkala s makroekonomickými obtížemi, se USA a Asie hnaly kupředu, aby získaly digitální výhodu. Podle poslední studie od Plum Consulting přispěly v US informační a komunikační technologie (ICT) během této periody k roční produktivitě téměř 1,6 procenty, což je dvojnásobek oproti Evropě. To by asi ani nemělo být překvapením, vzhledem k tomu, že investice do ICT dosahují v US téměř 5%, oproti 2% v Evropě.

“Rozdíl nevychází z toho, že by v USA tvořil internet větší podíl v ekonomice, ale z toho, že je USA lepší ve využívání internetu napříč ekonomikou,“ tvrdí konzultanti firmy Plum Brian Williamson a Sam Wood. “Relativně k HDP investuje Evropa více než USA, ale ne ve vztahu k internetu a ICT.“

Otázkou pro tvůrce evropské politiky je, jak tuto mezeru uzavřít. Nejlepší cestou vpřed by bylo využít internet, i tam, kde je to rušivé. V praxi to znamená přestřihnout červenou pásku a umožnit tak všem obchodům prodávat zboží a služby napříč celým 500 milionovým trhem. Dnes se musí evropské firmy řídit 28 druhy pravidel. Není tak příliš překvapivé, že pouze 15% spotřebitelů napříč evropskými hranicemi nakupuje online.

Evropa by se měla soustředit na odstranění bariér a modernizaci směrnic tak, aby podpořila větší, ne menší využití internetu. To ale vyžaduje kuráž umlčet ty, kdo by se uchýlili za národní hranice a také ochránit stávající obchodní modely. Aby plně profitovala z internetu, měla by se Evropa vyvarovat upřednostňování lokálních obchodů před globálními a měla by přijímat všechny investory, ať už přichází ze Stockholmu, Soulu či San Francisca.  Regulativní režim, který dával nefér výhody lokálním podnikatelům, ve výsledku poškozuje spotřebitele, brání inovacím a škodí konkurenceschopnosti.

Evropští politici by také měli zaručit hromadný, nediskriminující přístup ke komunikačním sítím a také to, aby spotřebitelé a podnikatelé měli široké spektrum možností telekomunikačních a online služeb. Stejně tak by se EU měla zapojit mezinárodně tak, aby se zajistilo, že internet zůstane klíčovou částí globálního tržního systému. EU by například měla dokončit vyjednávání s USA o “Safe Harbor“ rámci pro přenos dat, čímž by povzbudila firmy na obou stranách Atlantiku k přenosu komerčních dat.

Bohužel, jsou zde neblahé znaky, co ukazují špatným směrem. Dvě těžké váhy Evropy, Německo a Francie, dávají hlasitě najevo svoje odhodlání omezit digitální pokrok. Evropský komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger nedávno zmínil koncept síťové neutrality – kde je s celou internetovou aktivitou zacházeno stejně, bez ohledu na její povahu a původ – jako “talibánský“ a volal po novém odvodu za online služby.

Německý a francouzský tlak vedl k výzvám k posílení regulatorních pravomocí, které by tak držely zkrátka mocné, především americké platformy jako je Google nebo Facebook. Zdá se, že se kontinent také chystá zmařit důležitý “one-stop shop“ princip, který by dovolil firmám jednat s úřady na ochranu dat přímo v zemích, kde mají svou hlavní evropskou základnu. Zároveň volali protestující po celé Evropě po tvrdému zásahu proti dopravní službě Uber a také po omezení služby na sdílení bytů Airbnb, a francouzský senát zvažuje povinnost “vyhledávací neutrality.“

Všechny tyto kroky vedou k alarmujícímu a mylnému přístupu k internetu. Pokud bude Evropa v tomto přístupu pokračovat, riskuje, že propásne potenciál online ekonomiky. Koneckonců, jsou to evropské malé a střední podniky, ne jen ty americké, kdo profituje z platforem pro e-commerce jako je eBay či Amazon a reklamních služeb Googlu či Facebooku. A v neposlední řadě jsou to i evropští vývojáři aplikací, kdo vytváří obchodní příležitosti v oblasti softwaru pro mobilní telefony.

Internet není hrou pro vítěze a poražené; vyhrát může každý. Stejně tak nestaví Evropu proti jiným regionům. Konec konců, Evropa má téměř tolik internetových firem miliardové hodnoty jako USA. Nejmoudřejší volbou pro Evropu by bylo zajistit, aby se objevilo mnohem více úspěšných internetových firem, a to prostřednictvím vytvoření nejlepších možných podmínek pro digitální inovátory.