The City of London financial district LEON NEAL/AFP/Getty Images

Overleeft de Europese kapitaalmarkt Brexit?

LONDEN – Op 30 september 2015, in die lang vervlogen tijden toen het Verenigd Koninkrijk (VK) nog volledig lid was van de Europese Unie, kondigde toenmalig Europees Commissaris Jonathan Hill de lancering van een nieuw initiatief geheten de ‘kapitaalmarktenunie’ aan. Bijna 60 jaar Europese integratie had nog steeds niets voortgebracht dat in de buurt van een interne markt voor investeringen kwam, en in veel EU-landen bleven de kapitaalmarkten zwak en onderontwikkeld. Het hogere doel was, zo schreef Hill, ‘om de barrières voor investeringsstromen over grenzen heen te identificeren,’ en ‘om uit te werken hoe deze stap voor stap overkomen kunnen worden.’

Er is sindsdien veel liquiditeit naar de zee gestroomd, en Hill geniet inmiddels van zijn euro-pensioen. Maar veel vooruitgang valt er niet waar te nemen. Wellicht beweegt het project zich inmiddels zelfs weer stroomopwaarts, nu Brexit de enige goed functionerende kapitaalmarkt waar Europa momenteel over beschikt dreigt te verstoren en op te delen: Londen, dat verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van de marktfinanciering die wordt opgehaald door Europese bedrijven.

Deze waarschijnlijke opdeling is hoogst ongelukkig, in zoverre dat deze het reële probleem waar de Europese Commissie de vinger op legde verergert. In vergelijking tot de VS leunt Europa zwaar op bankfinanciering. In de VS is de markt voor bedrijfsobligaties de bron van bijna drie kwart van de bedrijfsfinanciering, waarbij leningen van banken het resterende kwart vormen. In de overgebleven 27 EU-landen zijn de verhoudingen ongeveer precies andersom. In Engeland is het ongeveer half om half: zoals zo vaak ligt Groot-Brittannië hier ergens in het midden van de Atlantische oceaan gepositioneerd.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/974YJ2Q/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.