De Europese bankenunie moet begin volgend jaar van start gaan

BRUSSEL – Vijf jaar na de uitbraak van de financiële crisis blijft de economische en politieke situatie van Europa fragiel. Er wordt dit jaar in Europa een milde recessie verwacht, en de werkloosheid gaat omhoog. Naast het terugdringen van de begrotingstekorten moeten we een Europees investeringsplan van €120 mrd implementeren, en de gemeenschappelijke Europese Markt verdiepen om het groeipotentieel vrij te maken.

Maar we hebben ook andere structurele maatregelen nodig. De Europese Unie moet een einde maken aan de negatieve feedback loop tussen individuele lidstaten en hun nationale bankstelsels. Tussen 2008 en 2011 hebben de Europese belastingbetalers de banken €4,5 bln euro aan leningen en garanties gegeven. In sommige landen heeft de dreiging van een herkapitalisering van de banken met publieke middelen geleid tot een daling van het marktvertrouwen en een enorme stijging van de rente.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft doortastend actie ondernomen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Bovendien is er nu een consensus dat de zeventien landen van de eurozone een bankenunie nodig hebben naast hun gemeenschappelijke munt. De Europese Commissie heeft één enkele regeling voorgesteld voor de kapitaalbehoeften van banken; wederzijdse ondersteuning van nationale depositogarantieprogramma's; en heel Europa omvattende regels voor het afwikkelen van bankfaillissementen, die de voornaamste lasten op de  schouders leggen van de aandeelhouders en de crediteuren, en niet op die van de belastingbetalers.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/B64Rt76/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.