4

Nepostradatelný francouzský tmel Evropy

PAŘÍŽ – V debatách zuřících nad budoucností Evropské unie a eurozóny má vždy ústřední roli Německo. Patří mu největší ekonomika, tvořící 28 % HDP eurozóny, a 25 % obyvatel eurozóny. Hospodaří s přebytkem obchodní bilance, který je aktuálně větší než čínský – ba v absolutních číslech největší na světě. A byť u některých otázek mohou převážit kvalifikované většiny, všichni uznávají, že při nesouhlasu Německa nelze v eurozóně dokázat mnoho.

Důraz na Německo, ač oprávněný, by však neměl vést k podceňování zásadní úlohy Francie. Ta nejenže představuje zhruba 22 % HDP eurozóny a 20 % její populace – v závěsu za Německem –, ale má také v eurozóně nejzdravější demografický vývoj, kdežto u německé populace se během příštího desetiletí očekává úbytek.

Klíčová úloha Francie přitom odráží nejen její velikost. Co se týče vlivu na směřování Evropy, Francie je ve skutečnosti stejně významná jako Německo, a to ze tří příčin.

Zaprvé, v době narůstající ekonomické a finanční nejednoty mezi věřiteli a dlužníky (rozkolu, který začal nabývat kulturního rozměru) je Francie nepostradatelnou spojnicí mezi jižní a severní Evropou. Aktivní Francie může zapůsobit jako svorník, využije-li své pevné vazby s Německem (přátelství, které je pilířem EU) a blízkosti a kulturní spřízněnosti se Středomořím.