0

Jednota Evropy v evropských hodnotách

Vedle debaty o ústavě Evropské unie se rozvinula také debata o evropských hodnotách. Tato debata je důležitá nejen proto, aby vdechla ústavě smysl, ale také tím, že definuje vitalitu a energii samotné EU.

EU jakožto produkt několika velkolepých náboženských a filozofických tradic je společenstvím hodnot. Ideje starých Řeků a Římanů, křesťanství, judaismu, humanismu a osvícenství nás učinily takovými, jací jsme. Rovněž dialog s islámskou a arabskou kulturou pomohl zformovat naši identitu. Předivo našich hodnot se utvářelo po stovky let.

Evropa je světadílem Michelangela a Montesquieua, ale také gilotiny a plynové komory. Trpká zkušenost druhé světové války naučila Evropany, jak zásadní je význam sdílených hodnot. Ve zbídačelé Evropě zpustošené válkou toužili lidé po míru, svobodě, stabilitě a nové naději na prosperitu.

Architekti evropské integrace - Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi a další - pochopili, že těchto ideálů lze dosáhnout pouze kombinací a vzájemným provázáním praktických zájmů evropských zemí. Svůj křehký mírový dům vybudovali na základech z uhlí a oceli.