1

Tři východní otázky pro Evropu

WASHINGTON Evropský projekt se dnes otřásá. Já samozřejmě věřím, že se přetrvávající suverénní dluhovou krizi eurozóny podaří překonat a že se z krize zrodí integrovanější a efektivnější Evropa. Abychom však této vylepšené Evropy dosáhli, musí se vyřešit nejen suverénní dluhová krize, ale také bude zapotřebí dát bezpečnější základy vztahům se třemi velkými zeměmi na východ od Evropy – Tureckem, Ruskem a Ukrajinou.

Patřím ve své zemi ke generaci, která před čtyřmi desítkami let zažila přechod z diktatury na demokracii. Evropská unie pro nás byla snem. Dokonce jsme kdysi citovali Ortegu y Gasseta: „Je-li Španělsko problémem, Evropa je řešením.“

I nadále jsem velmi hluboce přesvědčen, že Evropa je řešením, zejména pro společnosti, které potřebují prohlubovat – pokud ne zavádět – demokratickou tradici. Těsnější vztahy mezi Evropou na jedné straně a Tureckem, Ruskem a Ukrajinou na straně druhé mohou těmto zemím přinést mnohé z týchž výhod, které jsme si my Španělé vždy spojovali s Evropou.

Turecko je již samozřejmě kandidátem na členství v EU, avšak přístupová jednání pokračují velmi pomalu, což je strategicky nemoudré, protože obrovská autorita Turecka na širším Blízkém východě je pro Evropu životně důležitá (a pravděpodobně je i větší než autorita evropská). Turecký vliv – od Sýrie po všechny země arabského jara – je opravdu značný a další spolupráce s EU může být jedině přínosná.