0

Solidarita Evropy s Ukrajinou

Mnoho generací Poláků snilo o dni, kdy bude zrušeno poválečné rozdělení Evropy. Rovněž mnoho generací Ukrajinců bylo zbaveno práva na vlastní zemi, jazyk a kulturu. Tím, co sjednocovalo vězně svědomí v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech, byla víra, že jednoho dne najdou jejich země místo ve sjednocené Evropě.

Polákům se tento sen splnil 1. května vstupem do EU. V případě Ukrajiny je situace nejistější, avšak také ji čekají významná rozhodnutí o budoucnosti. V květnu Evropská unie specifikuje zásady, jimiž se budou řídit její vztahy s novými sousedy. V červnu se na summitu NATO bude hovořit o vyhlídkách na vstup Ukrajiny do aliance. A letos na podzim rozhodnou prezidentské volby na Ukrajině o vývoji země v příštích desetiletích.

V tomto klíčovém okamžiku vyzýváme Evropu, aby se Ukrajině - velké evropské zemi, na jejíž potřeby a aspirace nelze při procesu budování nové Evropy zapomenout - otevřela. Evropa by měla jít dál než jen definovat svůj vztah k Ukrajině jako ke sousedovi: měla by jasně konstatovat, že Ukrajina má reálnou naději na vstup do NATO a EU.

Takové prohlášení je nezbytné pro podporu demokratických sil na Ukrajině v době, kdy mají reálnou šanci utvářet budoucnost země. Ukrajinská vládnoucí elita brutálně potlačuje opozici, omezuje svobodu projevu a oklešťuje ekonomické svobody. Nadcházející prezidentské volby se tak stávají zkouškou, která dá odpověď na několik zásadních otázek. Uchová si ukrajinská společnost právo na volbu svých zástupců, anebo zvítězí takzvaná „řízená demokracie", v níž se bude moc přesouvat sem a tam uvnitř malých kroužků oligarchistických klanů? Bude v zemi vzkvétat volný trh, anebo bude oligarchistický kapitalismus sloužit zájmům hrstky? Bude v zemi vzkvétat občanská společnost, anebo se Ukrajina stane společností poslušných poddaných? Budou zákony sloužit všem, anebo jen elitám?