Nový úsvit nad Evropou

Hlavy států a vlád 25 členských států EU dnes v Římě podepíší Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu. Ušli jsme už dlouhou cestu od chvíle, kdy zakládající členové v březnu 1957 vytvořili Evropské hospodářské společenství - také v Římě.

Po podpisu bude Smlouva postoupena národním parlamentům ke schválení. Je tedy kriticky důležité porozumět tomu, proč si Smlouva zaslouží být ratifikována. Řečeno jednoduše, víc než kdykoli v minulosti činí ze zájmů občanů Evropy podstatu aktivit Evropské unie. Dosahuje toho čtyřmi způsoby.

Zaprvé, Ústavní smlouva zaručuje, že unijní instituce budou respektovat základní práva všech uvnitř EU. „Katalog základních práv" obsažený v Ústavě je rozsáhlý a soustřeďuje se na úctu k lidské důstojnosti, svobodu a rovnost a také na principy demokracie a právního státu. Tato základní práva a principy se vepsáním do Ústavy stávají právně závaznými, a občané tak budou mít větší prostor pro podávání odvolání k Soudnímu dvoru. V tomto ohledu EU vede svět dál v oblasti ochrany základních práv.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/5KUpuV7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.