14

De noodzakelijke eenwording van Europa

BRUSSEL – De gevolgen van de Europese schuldencrisis doen zich in een groot deel van de Europese Unie maar al te zeer gelden, nu noodlijdende economieën proberen tegelijkertijd te stabiliseren en te groeien. Ondanks de belangrijke beslissingen die de afgelopen paar jaar zijn genomen, is de realiteit dat we meer moeten doen om de problemen waarmee de eurozone wordt geconfronteerd op te lossen.

In de hele Europese Unie worden hervormings- en consolidatiemaatregelen ten uitvoer gelegd. Er zijn gezamenlijke financiële noodvoorzieningen getroffen. En de Europese Centrale Bank heeft er voortdurend blijk van gegeven de euro te zullen blijven steunen. Toch onderschatten de deskundigen en onze partners dikwijls onze vastberadenheid.

Alle tot nu toe genomen stappen hebben tot meer Europese integratie geleid, en niet tot minder. Het is waar dat de besluitvorming in ons democratische systeem soms tijd vergt. Maar beoordeel ons niet verkeerd: de onderhandelingen gaan over de uitwerking van de voorstellen, maar niet over het uiteindelijke doel ervan. Er is voldoende politieke wil in de Europese Unie om te doen wat nodig is om de euro te beschermen, omdat de toekomst van de eenheidsmunt de toekomst van de Europese integratie zal bepalen.

De extra maatregelen die Europa nodig heeft moeten stevig verankerd zijn in een streven naar diepere integratie. De hoge staatsschulden, in samenhang met het gedrag van delen van de financiële sector, hebben de crisis in de eurozone versterkt en belangrijke vertrouwensvragen opgeworpen die nu een systemisch antwoord vereisen.