0

Evropské krátkozraké obranné škrty

KODAŇ – Po celé Evropě se seškrtávají rozpočty a nastupuje nová éra utahování opasků. Jako nejsnadnější terč se jeví výdaje na obranu. Dokonce i Velká Británie vedená konzervativcem Davidem Cameronem se připojila k horečné snaze o oklestění obranných výdajů.

Tyto škrty přicházejí v době, kdy se evropská snaha nést na svých bedrech spravedlivý díl z celkové obranné zátěže Západu stala terčem pochybností – v neposlední řadě v Afghánistánu, kde většina evropských zemí omezila svou účast prostřednictvím myriády „námitek“, které obvykle slouží jen k tomu, aby udržela jednotky dané země daleko od nejnebezpečnějších zón.

Ke škrtání obranných výdajů zároveň dochází v době, kdy Evropu v oblasti celkových výdajů na obranu poprvé v dějinách předstihla Asie. Zdá se, že dlouhodobé postavení západní Evropy coby místa s nejvýznamnější koncentrací vojenské síly na světě po Spojených státech a Rusku je u konce.

Spojené státy v roli dominantní světové vojenské mocnosti nemají (alespoň zatím) žádného vážného soupeře. USA koneckonců vynakládají na své ozbrojené síly stejnou částku jako zbytek světa dohromady. S rapidním růstem vojenských výdajů Číny se však tento obraz rychle mění. Oficiální tempo růstu čínských vojenských výdajů – 15% ročně v průběhu posledních deseti let – se podstatně zvýšilo a existují zde i značné skryté vojenské výdaje. Rostoucí znepokojení čínských sousedů, zejména Indie, pak vede k pozoruhodnému vzestupu obranných výdajů i na straně dalších asijských mocností.