0

Pomýlení evropští „růstoví pesimisté“

V Evropě panuje v ekonomických otázkách tak hluboký pesimismus, že čím lépe si dnes ekonomika vede, tím hůře si podle lidí povede zítra. Letošní rok byl pro hospodářský růst v Evropě excelentní. Místo aby však trudnomyslní evropští experti zastávali názor, že dynamika nahromaděná v roce 2006 se přenese i do budoucna, takže rok 2007 bude ještě lepší, předpovídají tito lidé podstatné zpomalení. Podle nich se zdá vyloučeno, že by Evropa mohla zažít dva dobré roky za sebou.

Každý rok má samozřejmě své růstové problémy a ani rok 2007 nebude výjimkou. Růstové pesimisty však motivují – nebo spíš děsí – zejména tři faktory: (1) vyšší evropské úrokové sazby, (2) zpomalení americké ekonomiky a (3) zvýšení daně z přidané hodnoty v Německu ze 16% na 19%, plánované na počátek příštího roku.

Pesimisté se však mýlí, když se těchto faktorů děsí.

Obava z dopadů zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou v roce 2006 na hospodářský růst je založena na zmatení reálných a nominálních úrokových sazeb. Do konce roku budou evropské úrokové sazby zvýšeny o 150 základních bodů (na 3,5% oproti lednovým 2%). Evropská inflace však roste přibližně stejným tempem. To znamená, že reálné úrokové sazby – tedy sazby měřené ve vztahu ke zboží a službám – zůstaly stejné. A je to právě reálná úroková sazba – nikoliv sazba peněžní –, která ovlivňuje hospodářský růst.