0

Evropská vojenská nespravedlnost

LONDÝN – Náklady na rozmisťování jednotek a vojenské výzbroje do různých částí světa, aby zajišťovaly bezpečnost, kdy a kde je to zapotřebí, působí napříč Evropou jako silný finanční bolehlav. Evropští ministři financí narážejí na dilema, jak velkou část svých napjatých státních rozpočtů mají vyčlenit na armádu; evropští úředníci na poli obrany musí zase nějak zajistit, aby se drahocenné prostředky utratily tím nejefektivnějším způsobem.

V�Británii je problém akutní nejen kvůli současnému rozmístění našich sil v�Afghánistánu a Iráku, ale také kvůli neférovým způsobům financování misí NATO i vojenských operací v�rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). V�obou systémech připadne lví podíl finančního břemene těm, kdo přijmou zodpovědnost a podílejí se na vojenském zásahu. Je na čase, aby naše kolektivní bezpečnostní aliance tyto nespravedlivé metody financování přepracovaly a zajistily, že členské státy budou hradit úměrnou cenu globální bezpečnosti.

Není tajemstvím, že britské ministerstvo obrany čelí finanční krizi. Navzdory tomu, že britské síly se už od roku 2003 účastní dvou významných vojenských operací, výdaje na obranu představují jen 2,3% HDP – nejméně od 30. let 20. století. Jako podíl celkových vládních útrat poklesly výdaje na obranu ze 7,8% v�roce 1998 na 6,1% v�roce 2006.

Vzhledem k�probíhajícím operacím v�Iráku a Afghánistánu zdědí příští britská vláda armádu, která je přetažená, chybí jí dostatečné personální zajištění a pracuje s�opotřebovanou výzbrojí. Nekryté pasivum, které s�tím souvisí, dosáhne v�úhrnu miliard liber.