Evropský soud rozhoduje o rasismu

Evropský soud pro lidská práva vyslechne ústní argumenty ve dvou případech, které patří mezi nejdůležitější v jeho dějinách. Tak jako v kauze Brown v. školská správa , která před půlstoletím definitivně skoncovala s rasovou segregací v Americe, se i po evropském soudu žádá, aby dodal význam fundamentálnímu principu rovnosti. Výsledná rozhodnutí by mohla nastavit jasná základní pravidla, jimiž se napříště bude řídit přístup ke stále početnějším etnickým a náboženským menšinám v Evropě.

Žalobci jsou příslušníky nejchudší a největší evropské minoritní skupiny – Romů, o jejichž předcích se věří, že před stovkami let přicestovali z Indie.

Jeden případ se týká 18 romských dětí z Ostravy, města na severovýchodě České republiky, které byly umístěny do „zvláštních“ škol pro mentálně zaostalé, kde se jim dostává výrazně méněcennějšího vzdělání. Děti tvrdí, že takové školy jsou překážkou sociálního a hospodářského rozvoje. Mnoho Romů je posíláno do zvláštních škol navzdory tomu, že neprojevují známky mentálního postižení. Jen nemnozí dokončí střední školu nebo navštěvují školu vysokou. Míra nezaměstnanosti Romů proto v České republice, stejně jako ve většině Evropy, dalece překračuje údaj platný pro ostatní populaci.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/FwmV0qHcs