Evropský soud rozhoduje o rasismu

Evropský soud pro lidská práva vyslechne ústní argumenty ve dvou případech, které patří mezi nejdůležitější v jeho dějinách. Tak jako v kauze Brown v. školská správa , která před půlstoletím definitivně skoncovala s rasovou segregací v Americe, se i po evropském soudu žádá, aby dodal význam fundamentálnímu principu rovnosti. Výsledná rozhodnutí by mohla nastavit jasná základní pravidla, jimiž se napříště bude řídit přístup ke stále početnějším etnickým a náboženským menšinám v Evropě.

Žalobci jsou příslušníky nejchudší a největší evropské minoritní skupiny – Romů, o jejichž předcích se věří, že před stovkami let přicestovali z Indie.

Jeden případ se týká 18 romských dětí z Ostravy, města na severovýchodě České republiky, které byly umístěny do „zvláštních“ škol pro mentálně zaostalé, kde se jim dostává výrazně méněcennějšího vzdělání. Děti tvrdí, že takové školy jsou překážkou sociálního a hospodářského rozvoje. Mnoho Romů je posíláno do zvláštních škol navzdory tomu, že neprojevují známky mentálního postižení. Jen nemnozí dokončí střední školu nebo navštěvují školu vysokou. Míra nezaměstnanosti Romů proto v České republice, stejně jako ve většině Evropy, dalece překračuje údaj platný pro ostatní populaci.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FwmV0qH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.