0

Předávkování evropskou harmonií

PRAHA – Jedním pilířem jednotného trhu Evropské unie je harmonizace. Na první pohled to dává naprostý smysl. Harmonizované soustavy pravidel usnadňují kapitálu a pracovním silám stěhování za co nejlepším uplatněním.

Žel bohu, sjednocovací zápal části eurofilů velice často překračuje hranice ekonomické soudnosti, ba dokonce zdravého rozumu. Další unifikace a harmonizace vůbec nemusí vést k účinným – či alespoň rozumným – řešením těžkostí EU.

Hlavním záměrem nových evropských regulačních opatření, o nichž se uvažuje (vedle takzvaných nových pravidel Basel III), je vnést do finanční soustavy více stability. Nepřímým účinkem bude redukce velikosti finančního sektoru – v absolutních číslech i vůči ekonomice – a ztížení jeho růstu do budoucna.

Tyto účinky se však projeví i v těch zemích EU, jejichž finanční soustavy si za současné krize zachovaly vysokou míru stability. Poskytování finančních služeb bude komplikovanější a nákladnější všude, přestože banky některých zemí nejsou financovány krátkodobými mezibankovními úvěry, ale stabilními dlouhodobými vklady a mají málo toxických aktiv a místních úvěrů, více než pohodlně pokrytých místními depozity.