0

Grouchův problém s Evropou

Groucho Marx, jak známo, kdysi poznamenal, že nechce vstoupit do žádného klubu, který by zrovna jeho byl ochoten přijmout. Do dnešní Evropské unie si však Groucho podávat přihlášku nemusí. Unie v současnosti nehodlá přijmout nikoho , kdo o členství požádá, protože země usilující o přijetí jsou příliš velké či příliš chudé - anebo obojí.

Prvního května EU formálně přijme deset nových členů, osm ze střední Evropy. Všechny jsou mnohem chudší než průměr EU. Bulharsko, Rumunsko a případně Chorvatsko mají vstoupit v roce 2007. Do konce letošního roku se EU rozhodne, zda zahájí jednání o členství s Tureckem - zemí, jež není jen chudá a velká, ale též muslimská. Hodlá-li EU debatovat o členství s Tureckem, existuje snad legitimní důvod k odstrkování mé vlasti, Ukrajiny?

Dnešní názor EU je však takový, že Ukrajina by měla spadat do stejného rámce jako země Severní Afriky a Středního východu. Strategie EU nazvaná „Širší Evropa" volá po užších vztazích s Ukrajinou a po tom, aby nám byl umožněn lepší přístup na „jednotný trh" EU. Avšak nepovažuje Ukrajinu za kandidáta na členství v Unii, tedy alespoň v dohledné budoucnosti ne.

Jedním z důvodů je to, že se EU nechce dostat do křížku s Ruskem, které nás stále považuje za svého blízkého spojence, přirozeného obchodního partnera a člena rozšiřující se hospodářské zóny vedené Ruskem. Ukrajinský parlament minulý týden ratifikoval úmluvu vytvářející „jednotný hospodářský prostor" s Ruskem. Tato údajná zóna volného obchodu se ale jeví spíš jako recept na obohacení oligarchů a zadušení konkurence než jako podpora obchodu.