0

Globální mise Evropy

Evropa hledá vlastní identitu. Domnívám se, že ji lze snadno najít: Evropská unie ztělesňuje princip otevřené společnosti, který by mohl sloužit jako hybná síla otevřené společnosti celosvětové.

Dovolte, abych vysvětlil, co tím mám na mysli.

Koncept otevřené společnosti poprvé použil francouzský filozof Henri Bergson v knize Dva zdroje morálky a náboženství . Jeden zdroj je podle Bergsona kmenový a vede k uzavřené společnosti, jejíž členové cítí náklonnost k sobě navzájem, ale strach či nepřátelství vůči ostatním. Druhý zdroj je univerzální a vede k otevřené společnosti řídící se všeobecnými lidskými právy, která chrání a podporují svobodu jednotlivce.

Karl Popper toto schéma upravil ve své podnětné knize Otevřená společnost a její nepřátelé , která vyšla v roce 1944. Popper poznamenal, že otevřenou společnost mohou ohrožovat abstraktní univerzální ideologie, jako jsou komunismus a fašismus. Protože tvrzení těchto ideologií, že právě ony jsou nositelkami konečné pravdy, je zákonitě mylné, lze je společnosti vnutit pouze prostřednictvím útlaku a donucování. Otevřená společnost naproti tomu akceptuje nejistotu a zavádí zákony a instituce, jež umožňují mírové soužití lidí s protichůdnými názory a zájmy.