Nebezpečné evropské banality

JERUZALÉM – Povolanost Evropy k mírovému úsilí a stanovování mezinárodních norem chování se bezpochyby stane základnou, na níž se Barack Obama pokusí rekonstruovat transatlantické spojenectví, které jeho předchůdce tak ošklivě pošramotil. Pro Evropany bude v tomto úsilí prvořadou otázkou, jak rychle začne nový americký prezident řešit arabsko-izraelský konflikt. Evropanům totiž na Jeruzalémě vždy záleželo více než na Bagdádu, avšak George W. Bush to odmítal poslouchat.

Neschopnost Evropy napomoci k řešení arabsko-izraelského konfliktu nepramení z jejích postojů ke klíčovým otázkám, které se jen mikroskopicky liší od postojů Spojených států. Zdá se, že její nemohoucnost vyvěrá spíše z jejího přístupu k židovskému státu. V podstatě jde o to, že v kolektivním vědomí Židů a Evropanů je zakořeněna dialektika přitažlivosti a odpudivosti. Nutno přiznat, že Evropa je skutečně „la patrie de la memoire“, „trýznivou a trýzněnou vzpomínkou“, jak v roce 1946 prohlásil Denis de Rougemont.

Starý kontinent trpí dvěma komplexy výčitek, které mají mnoho společného s Izraelem: komplexem koloniálním a židovským. Palestinská tragédie se této nezhojené evropské rány přímo dotýká.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/fPKBxbX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.