0

Evropská krize vedení

BRUSEL – Globální finanční krize už poukázala na silné i slabé stránky Evropské unie. Nebýt eura, rázové vlny zářijového a říjnového kolapsu by pronikly na měnové trhy a vyvolaly pnutí, která by politickou a hospodářskou integraci Evropy posunula zpět o desítky let, ba mohla by ohrozit celý projekt.

Podstatně méně pozitivní je, že se členské státy EU jen pomalu dobírají součinnosti. Zprvu přitahovala kritiku Evropská komise za pomalost při předkládání návrhů na svolání národních vlád a jejich politických vůdců. Teď se naléhavé potřebě zajistit napříč EU koordinovanou politickou reakci na prohlubující se krizi vzpírají členské státy.

Rychlost i závažnost ekonomického zpomalení je mnohem větší než při ostatních poválečných poklesech za posledních 60 let. V Evropě jsme všeobecně nedbali na výstražné signály americké hypoteční krize poté, co koncem léta 2007 propukla, a proto jsme nebyli připraveni, když další fáze krize zahrnula i evropské banky. Ponaučení, které je třeba si vzít, říká, že EU musí konat rychleji a s větším odhodláním, než bylo dosud zvykem.

Lidé napříč EU se tážou: „Co dělá Evropa, aby se s krizí vyrovnala?“ Odpověď zní „ani zdaleka ne dost“, což si příští rok v létě může vybrat vysokou daň ve volbách do Evropského parlamentu.