Evropská krize vedení

BRUSEL – Globální finanční krize už poukázala na silné i slabé stránky Evropské unie. Nebýt eura, rázové vlny zářijového a říjnového kolapsu by pronikly na měnové trhy a vyvolaly pnutí, která by politickou a hospodářskou integraci Evropy posunula zpět o desítky let, ba mohla by ohrozit celý projekt.

Podstatně méně pozitivní je, že se členské státy EU jen pomalu dobírají součinnosti. Zprvu přitahovala kritiku Evropská komise za pomalost při předkládání návrhů na svolání národních vlád a jejich politických vůdců. Teď se naléhavé potřebě zajistit napříč EU koordinovanou politickou reakci na prohlubující se krizi vzpírají členské státy.

Rychlost i závažnost ekonomického zpomalení je mnohem větší než při ostatních poválečných poklesech za posledních 60 let. V Evropě jsme všeobecně nedbali na výstražné signály americké hypoteční krize poté, co koncem léta 2007 propukla, a proto jsme nebyli připraveni, když další fáze krize zahrnula i evropské banky. Ponaučení, které je třeba si vzít, říká, že EU musí konat rychleji a s větším odhodláním, než bylo dosud zvykem.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/qnEO92X/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.