Nemocné plíce Evropy

Respirační choroby představují hlavní příčinu úmrtí na světě a jejich výskyt stále stoupá. Podle Světové zdravotnické organizace bylo ze všech 50,5 milionů úmrtí zaznamenaných v roce 1990 plných 9,4 milionu způsobeno právě respiračními chorobami. V roce 2020 pak bude ze 68 milionů úmrtí připadat 11,9 milionu na chronickou obstrukční plicní nemoc (COPD), zápal plic, rakovinu plic nebo tuberkulózu (TBC).

Evropa si v tomto ohledu vede jen o málo lépe než zbytek světa. Respirační choroby se co do úmrtnosti, incidence (nárůstu počtu případů za rok), prevalence (celkového výskytu onemocnění) a nákladů řadí na druhé místo (za choroby kardiovaskulární). V některých zemích, jako je Velká Británie, jsou již dnes hlavní příčinou úmrtí.

Evropská bílá kniha o plicních chorobách , kterou v roce 2003 vydaly Evropská respirační společnost a Evropská plicní nadace, přinesla vůbec poprvé epidemiologické údaje pro celé spektrum plicních onemocnění, shromážděné ze všech evropských zemí. Poskytuje tak podrobný přehled o vývoji plicních chorob v Evropě, včetně údajů o chorobnosti, úmrtnosti a nákladech.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/OI9jfFu/zh;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.