Europa moet tijdelijk een hogere inflatie toestaan

WASHINGTON, DC – Dit is een cruciale zomer voor Europa. Zowel de eurozone als de Europese Unie lopen het risico uiteen te vallen, ondanks de belangrijke stappen die zijn gezet in de richting van een bankenunie en de rechtstreekse herkapitalisering van de Spaanse banken, waartoe op een vergadering van de leiders van de eurozone in juni is besloten. De tenuitvoerlegging van de voorgestelde hervormingen laat op zich wachten; in Duitsland bestaan  juridische bezwaren tegen het Europees Stabiliteits Mechanisme (het Europese noodfonds) en Nederland en Finland lijken op sommige onderdelen van de afspraken te willen terugkomen.

Zelfs in het slechtst denkbare scenario zou een zekere mate van inter-Europese samenwerking overeind blijven. Maar het is moeilijk in te zien hoe de Europese Unie zoals we die kennen ook maar een gedeeltelijke desintegratie van de eurozone zou kunnen overleven.

Zij die betogen dat één of meer landen uit de periferie van de eurozone de euro – tijdelijk - vaarwel zouden moeten zeggen, onderschatten zowel de economische als de politieke repercussies van zo'n stap. Het gevoel van mislukking, het verlies aan vertrouwen en de schade die zovelen zou worden toegebracht als twee of drie landen moeten vertrekken, zou de hele Europese Unie op haar grondvesten doen schudden.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ofbIV3V/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.