0

Opětovně rozdělená Evropa?

NEW YORK – Takzvaná krize eura se obecně pokládá výlučně za měnovou krizi, ale zároveň je to krize suverénních dluhů – a v ještě větší míře bankovní krize. Složitost situace plodí zmatek a tento zmatek má politické důsledky.

Evropa vskutku čelí nejen hospodářské a finanční krizi, ale v jejich důsledku i krizi politické. Různé členské státy formulovaly velmi odlišné politiky, které odrážejí spíše jejich názory než jejich skutečné národní zájmy – a tento střet stanovisek obsahuje i semínka vážného politického konfliktu.

Řešení, které Evropa začne realizovat, bude v podstatě nadiktováno Německem, jehož suverénní úvěr je pro jakékoliv řešení nezbytný. Snahu Francie o ovlivnění výsledku v konečném důsledku omezuje její závislost na těsném spojenectví s Německem v zájmu svého suverénního ratingu AAA.

Německo svaluje vinu za krizi na země, které ztratily konkurenceschopnost a nahromadily dluhy. V důsledku toho klade Berlín veškerou zátěž spojenou s narovnáním na dlužné státy. Tím se však opomíjí značný díl zodpovědnosti Německa za měnové a bankovní krize, ne-li i za suverénní dluhovou krizi.