Opětovně rozdělená Evropa?

NEW YORK – Takzvaná krize eura se obecně pokládá výlučně za měnovou krizi, ale zároveň je to krize suverénních dluhů – a v ještě větší míře bankovní krize. Složitost situace plodí zmatek a tento zmatek má politické důsledky.

Evropa vskutku čelí nejen hospodářské a finanční krizi, ale v jejich důsledku i krizi politické. Různé členské státy formulovaly velmi odlišné politiky, které odrážejí spíše jejich názory než jejich skutečné národní zájmy – a tento střet stanovisek obsahuje i semínka vážného politického konfliktu.

Řešení, které Evropa začne realizovat, bude v podstatě nadiktováno Německem, jehož suverénní úvěr je pro jakékoliv řešení nezbytný. Snahu Francie o ovlivnění výsledku v konečném důsledku omezuje její závislost na těsném spojenectví s Německem v zájmu svého suverénního ratingu AAA.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/V0SoJib/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.