5

Plán evropské prosperity v pěti krocích

WASHINGTON, DC – Ačkoliv se řecká krize dočkala přestávky, hospodářská situace v Evropě zůstává neveselá. Růst v eurozóně se sice oproti úrovni, která se ještě před pár měsíci blížila recesi, o něco málo zvýšil, avšak prognózy Mezinárodního měnového fondu pro roky 2015 a 2016 sotva přesahují 1%. Nezaměstnanost dál překonává hranici 11% a mezi mladými lidmi je dvojnásobná (přičemž v zemích jako Řecko a Španělsko můžeme tyto údaje ještě dvakrát zvýšit).

Vystoupení Řecka z eurozóny by dnes pravděpodobně způsobilo menší rozvrat než ještě před pár lety. Státy nejvíce ohrožené nákazou – Portugalsko, Španělsko a Itálie – jsou dnes z pohledu trhů méně zranitelné; Evropská unie vytvořila záchranný fond a Evropská centrální banka odstartovala rozsáhlý program nákupu dluhopisů.

Skutečnými problémy pro Evropu jsou pokračující stagnace a rostoucí fiskální tlaky veřejného sektoru v přebujelých sociálních státech s rychle stárnoucí populací. Obnovení růstu, příležitostí, prosperity a finanční stability bude vyžadovat smělá řešení pěti vzájemně souvisejících problémů.

První problém je fiskální. Počty jsou jednoduché: daňová sazba nezbytná k financování sociálních výdajů se musí rovnat poměru počtu lidí pobírajících dávky k počtu daňových poplatníků (poměr ekonomické závislosti), vynásobenému průměrnou výší dávky v poměru ke zdaněnému příjmu (náhradový poměr). Právě tyto počty vedly prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho k prohlášení, že „evropský sociální model už zemřel“. Až příliš mnoho Evropanů pobírá až příliš mnoho dávek, avšak vlády se zatím této otázce v podstatě vyhýbají a vrší mohutné dluhy, aby oddálily konečné zúčtování. Reforma, která by se zaměřila na sociální výdaje pro skutečně potřebné, měla proběhnout už dávno.