European Central Bank Bloomberg/Getty Images

Iluzorní nezávislost ECB

ATÉNY – Závazek k nezávislosti centrálních bank představuje životně důležitou součást kréda, jehož dodržování se od „seriózních“ politiků očekává (privatizace, „flexibilita“ trhu práce a tak dále). Na čem však mají být centrální banky nezávislé? Odpověď se zdá zřejmá: na vládách.

V tomto smyslu je Evropská centrální banka učebnicovým příkladem nezávislé centrální banky: nestojí za ní žádný konkrétní kabinet a má výslovně zakázáno hájit zájmy kterékoliv z národních vlád, jejichž centrální bankou je. Přesto je ECB nejméně nezávislou centrální bankou v rozvinutém světě.

Klíčový zádrhel představuje klauzule o vyloučení sanací – tedy zákaz pomáhat vládě nesolventního členského státu. Protože jsou nezbytným zdrojem financování pro členské vlády komerční banky, je ECB nucena odmítat likviditu bankám se sídlem v nesolventních členských zemích. ECB je tudíž založena na pravidlech, která jí brání fungovat jako věřitel poslední instance.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ocdyTLW/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.