Evropská zpátečka

BERLÍN – Legendární americký investor Warren Buffet kdysi prohlásil: „Kdo plaval nahý, zjistíte, až když za odlivu opadne voda.“ Tato konkrétní moudrost se sice týkala�situace firem za hospodářské krize, ale lze ji uplatnit i u států a ekonomik.

V�Evropě tato situace vyvolává narůstající znepokojení, protože světová hospodářská krize neúprosně odhaluje chyby a meze Evropské unie. Ostatně právě teď je zřejmé, o co Evropa v�prvé řadě přišla odmítnutím ústavní smlouvy: o víru v�sebe samotnou a ve společnou budoucnost.

Amerika se za současné krize, nejhorší od roku 1929, volbou Baracka Obamy rozhodla pro skutečně nový začátek a teď prochází jistým přerodem. Naproti tomu mezi členy EU jako by se s�každým dalším dnem zvětšovaly vzdálenosti. Evropa na svém přerodu nepracuje a namísto toho pod náporem krize a vnitřních rozporů hrozí, že se obrátí k�národnímu egoismu a protekcionismu minulosti.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/SqVhyxj/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.