vestager1_yucelyilmaz_getty Images_digital innovation yucelyilmaz/Getty Images

Cyfrowa dekada Europy – dlaczego jest ważna?

BRUKSELA – W tym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję europejskiej „cyfrowej dekady”. Unia Europejska zamierza stać się liderem dokonującej się na naszych oczach rewolucji cyfrowej. Dlatego cele jej polityki na 2030 r. koncentrują się na czterech podstawowych kwestiach: umiejętnościach, infrastrukturze i zdolnościach, usługach publicznych i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Jeżeli technologia ma umożliwić obywatelom i przedsiębiorstwom budowanie bardziej zamożnego i pluralistycznego społeczeństwa, będziemy potrzebować otwartych i konkurencyjnych rynków. Przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość, muszą mieć równe szanse we wprowadzaniu innowacji oraz dostarczaniu swoich produktów i usług konsumentom.

Patrząc z szerszej perspektywy, cyfryzacja jest obecnie kluczem do budowania odporności gospodarczo-społecznej i wywierania wpływu na arenie międzynarodowej. Nasza wspólna przyszłość już teraz nabiera kształtu w sferze cyfrowej. W świecie charakteryzującym się geopolityczną rywalizacją o przewagę technologiczną musimy zadbać o to, by unijna wizja cyfryzacji – opierająca się na otwartych społeczeństwach, praworządności i podstawowych wolnościach – dowiodła swojej wartości w stosunku do systemów autorytarnych, które wykorzystują technologie cyfrowe jako narzędzia inwigilacji i represji.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/W2fSdMppl