vestager1_yucelyilmaz_getty Images_digital innovation yucelyilmaz/Getty Images

Waarom Europa's digitale decennium zo belangrijk is

BRUSSEL – De Europese Commissie heeft deze week haar visie op een Europees "digitaal decennium" bekendgemaakt. Met beleidsdoelstellingen voor 2030 die gericht zijn op de vier hoofdpunten, namelijk vaardigheden, infrastructuur en capaciteit, openbare diensten, en de digitalisering van bedrijven, wil de Europese Unie het voortouw nemen in de digitale revolutie die aan de gang is.

Om ervoor te zorgen dat technologie voor burgers en bedrijven het instrument is waarmee zij aan een welvarender en inclusievere samenleving kunnen bouwen, zullen we open en concurrerende markten nodig hebben. Bedrijven moeten, ongeacht hun omvang, gelijke kansen hebben om te innoveren en hun producten en diensten aan consumenten aan te bieden.

In breder verband is digitalisering het belangrijkste handvat om economische en maatschappelijke veerkracht op te bouwen en mondiale invloed uit te oefenen. In de digitale wereld wordt vandaag al gestalte gegeven aan onze gemeenschappelijke toekomst. In een wereld die gekenmerkt wordt door geopolitieke concurrentie om op technologisch gebied aan de top te staan, moeten we ervoor zorgen dat de visie van de EU op digitalisering — gebaseerd op open samenlevingen, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden — superieur is aan die van autoritaire systemen die digitale technologieën gebruiken als instrumenten voor toezicht en repressie.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/W2fSdMpnl