Margaret Scott

Evropa a nastupující mocnosti

KYJEV – Těžiště světa se přesouvá na východ tak rychle, že my Evropané téměř cítíme, jak se nám hýbe půda pod nohama. Protože téměř všichni hlavní aktéři na mezinárodní scéně v reakci na tento tektonický pohyb redefinují své role, musí Evropa učinit totéž. Je tedy správné, že se za účelem řešení této výzvy schází Rada Evropské unie.

Evropané se však desítky let zabývali spíše sjednocením a ústavním uspořádáním než tradiční diplomacií. Historické sváry v Evropě se samozřejmě „zcivilizovaly“ do politického modelu, který evropští diplomaté často pokládají za použitelný pro celou mezinárodní arénu.

Jistě, konsensus, kompromis a společná suverenita jsou jedinými způsoby, jak vyřešit mnohé velké problémy, které sužují náš svět – například klimatické změny nebo šíření jaderných zbraní. V neméně závažných otázkách války, míru a rovnováhy moci jako by však byla Evropa uvězněna mezi nedostatečně soudržnou zahraniční politikou a nejistotou jednotlivých zemí v otázce, jak definovat a zajistit vlastní národní zájmy.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/XXPeJtV/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.