0

Evropa a nové světové uspořádání

BERLÍN – Patnáctý listopad 2008 je datum, které stojí za to si zapamatovat, protože toho dne se psaly dějiny. Představitelé skupiny G-20 tvořené dvaceti nejvýznamnějšími ekonomikami světa se vůbec poprvé sešli ve Washingtonu, aby našli odpověď na globální finanční a hospodářskou krizi. První schůzka sice nepřinesla nic jiného než deklaraci ochoty k řešení situace, ale i tak znamená historický přelomový bod.

Tváří v tvář nejtěžší celosvětové finanční a hospodářské krizi od 30. let minulého století již západní průmyslové státy (včetně Ruska), které dříve dominovaly světové ekonomice, nejsou schopny přijít s efektivní reakcí. Naděje na zmírnění či dokonce překonání globální hospodářské krize jsou navíc spojovány výhradně s rozvíjejícími se ekonomickými mocnostmi, za prvé a především s Čínou.

V důsledku toho skupina G-8, která nezahrnuje nejvýznamnější rozvíjející se ekonomiky, nadobro ztratila význam. Globalizace přinesla trvalou změnu rozdělení moci i příležitostí a položila základy nového světového uspořádání pro jednadvacáté století.

Jakmile současná globální krize pomine, nebude už nic stejné jako dříve. Západ – Spojené státy a Evropa – je relativně na ústupu, zatímco rýsující se asijské a latinskoamerické mocnosti se zařadí mezi vítěze.