0

Evropa, hnací stroj míru

Kritici evropské měnové integrace často zdůrazňují, že s absencí politické unie je měnová unie odsouzena k neúspěchu. Souhlasím s tímto úsudkem kritiků, avšak nikoli s jejich premisou, neboť úspěch jednotné měny až dosud vycházel právě z politických závazků členských států Unie.

Řečeno jinak, není pravda, že Evropská unie nepředstavuje unii politickou. Evropská hospodářská integrace – ve všech svých aspektech – odráží touhu sjednotit Evropu politicky, z čehož přinejmenším podle mého názoru plyne, že evropská hospodářská a měnová integrace je nevratná.

To platí už od počátku evropského integračního procesu v roce 1952, kdy šest států založilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Cíl ESUO byl nepokrytě politický: státy, které se právě utkaly v nejkrvavější válce v dějinách, zbavit kontroly nad dvěma surovinami zásadními pro výrobu těžké vojenské výzbroje.

Toto úsilí o mír zůstalo v tichosti klíčovou motivací za dalšími kroky směrem k evropské hospodářské integraci, jež byla považována za prostředek dosažení integrace politické.