pa2480c.jpg Paul Lachine

Evropa, hnací stroj míru

Kritici evropské měnové integrace často zdůrazňují, že s absencí politické unie je měnová unie odsouzena k neúspěchu. Souhlasím s tímto úsudkem kritiků, avšak nikoli s jejich premisou, neboť úspěch jednotné měny až dosud vycházel právě z politických závazků členských států Unie.

Řečeno jinak, není pravda, že Evropská unie nepředstavuje unii politickou. Evropská hospodářská integrace – ve všech svých aspektech – odráží touhu sjednotit Evropu politicky, z čehož přinejmenším podle mého názoru plyne, že evropská hospodářská a měnová integrace je nevratná.

To platí už od počátku evropského integračního procesu v roce 1952, kdy šest států založilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Cíl ESUO byl nepokrytě politický: státy, které se právě utkaly v nejkrvavější válce v dějinách, zbavit kontroly nad dvěma surovinami zásadními pro výrobu těžké vojenské výzbroje.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/3GuXCQqcs