Paul Lachine

Evropa, hnací stroj míru

Kritici evropské měnové integrace často zdůrazňují, že s absencí politické unie je měnová unie odsouzena k neúspěchu. Souhlasím s tímto úsudkem kritiků, avšak nikoli s jejich premisou, neboť úspěch jednotné měny až dosud vycházel právě z politických závazků členských států Unie.

Řečeno jinak, není pravda, že Evropská unie nepředstavuje unii politickou. Evropská hospodářská integrace – ve všech svých aspektech – odráží touhu sjednotit Evropu politicky, z čehož přinejmenším podle mého názoru plyne, že evropská hospodářská a měnová integrace je nevratná.

To platí už od počátku evropského integračního procesu v roce 1952, kdy šest států založilo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Cíl ESUO byl nepokrytě politický: státy, které se právě utkaly v nejkrvavější válce v dějinách, zbavit kontroly nad dvěma surovinami zásadními pro výrobu těžké vojenské výzbroje.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3GuXCQq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.