Žádoucí pracovní místa v Evropě

BERLÍN – Když Evropská unie v roce 1997 pořádala svůj první summit o růstu a pracovních místech, nezaměstnanost dosahovala 11 %. Když loni na podzim probíhal další takový summit, jako by se mnoho nezměnilo. Nezaměstnanost v eurozóně dosahovala 11,5 % – na tuto hladinu vystoupala z minima dosaženého v prvním čtvrtletí roku 2008.

Má-li EU dostát svému slibu míru a prosperity, bude muset najít způsoby jak vytvořit příležitosti pro více svých občanů. Obzvlášť závažné obavy vyvolává nezaměstnanost mladých, i v zemích s jinak příznivou statistikou zaměstnanosti; v zemích s horšími poměry na trhu práce představuje potenciální zdroj sociální a politické nestability.

Zapojení do pracovních sil nemá vazbu jen na výše příjmů, ale také na sebevědomí, společenské začlenění a sociální postavení. Zůstane-li člověk mimo trh práce, narůstá riziko chudoby a špatného zdravotního stavu, a čím déle nezaměstnanost trvá, tím větší újma v jejím důsledku vzniká. Mladí lidé bez zaměstnání mají méně příležitostí i později v životě – to znamená mrhání vzděláním a dovednostmi, s neblahými dopady na národní ekonomiky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Tnh4BJg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.