borrell16_KENZO TRIBOUILLARDPOOLAFP via Getty Images_special meeting defense spending KENZO TRIBOUILLARD/POOL/AFP via Getty Images

Werk maken van Europese defensie

BRUSSEL – De Russische oorlog in Oekraïne dwingt de Europese Unie om reeds lang bestaande strategische uitdagingen aan te pakken. De meest urgente opdracht bestaat erin Europa onafhankelijk te maken van Russische energie. Dit proces is inmiddels aan de gang, met een geleidelijk olie-embargo dat de invoer van olie uit Rusland tegen het einde van het jaar met 90 % moet verminderen.

In een breder kader is het voor Europa ook zaak een doeltreffend veiligheids- en defensiebeleid te ontwikkelen, met de capaciteiten die nodig zijn om dat beleid uit te voeren. Deze ambitie was er al, maar heeft nu nieuw elan gekregen. De Russische oorlog maakt duidelijk dat we een omslag moeten maken en de investeringen in defensie meer moeten bundelen. Dat was de belangrijkste conclusie van de besprekingen van de Europese Raad over defensie deze week.

Politieke problemen zijn nooit identiek. Soms zijn ze zo nieuw en ongekend dat ze pas na een grondige beoordeling van het veranderde landschap kunnen worden aangepakt. Soms zijn de oplossingen bekend, maar ontbreken de middelen. Het Europese veiligheids- en defensiedebat behoort tot een derde categorie: de diagnose en het medicijn zijn duidelijk, maar de politieke wil ontbreekt.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/mMGenqunl