borrell16_KENZO TRIBOUILLARDPOOLAFP via Getty Images_special meeting defense spending KENZO TRIBOUILLARD/POOL/AFP via Getty Images

Začněme brát evropskou obranu vážně

BRUSEL – Ruská válka na Ukrajině donutila Evropskou unii řešit dlouhodobé strategické výzvy. Nejnaléhavějším úkolem je ukončit závislost Evropy na dovozu energií z Ruska – tento proces již začal postupným ropným embargem, které do konce roku dosáhne 90 %.

Z širšího hlediska musí Evropa rovněž vyvinout účinnou bezpečnostní a obrannou politiku a kapacity potřebné k její realizaci. I když tato ambice sama o sobě není nová, nyní dostala nový impuls. Válka Ruska jasně ukazuje, že potřebujeme zásadní změnu směrem k většímu sdružování investic do obrany. To byl hlavní závěr jednání Evropské rady o obraně, které proběhlo tento týden.

Žádné dva politické problémy nejsou totožné. Někdy se daná výzva zdá být natolik nová a bezprecedentní, že ji nelze vyřešit, dokud není změněná situace důkladně posouzena. A někdy jsou řešení známá, ale nejsou na ně zdroje. Diskuse o evropské bezpečnosti a obraně spadá do třetí kategorie: diagnóza a recepty jsou jasné, dosud ale chyběla politická vůle.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/mMGenqucs