pavlova2_andreswdGetty Images_EUsustainabilitymoney andreswd/Getty Images

Naar een Europese groene cohesie

BRUSSEL – Veel van de armere leden van de Europese Unie bevinden zich in een spagaat. Hoewel deze landen behoren tot de landen die het meest zijn blootgesteld aan de vernietigende effecten van de klimaatverandering, lopen zij ook grotere risicoʼs door de transitie naar een groene, uitstootvrije, digitale economie.

Om een soepele en rechtvaardige transitie te bewerkstelligen, zullen deze landen investeringen nodig hebben die op hun specifieke behoeften zijn toegesneden. Historisch gezien is een groot deel van de overheidsinvesteringen in de armere landen van de EU bestemd voor handelsgerelateerde infrastructuur, zoals snelwegen en spoorwegen. Maar deze groeibevorderende investeringsstrategieën moeten nu evolueren om iedereen te helpen de kosten van de groene transitie te beheersen, waarvoor nieuwe vormen van infrastructuur en maatregelen ter ondersteuning van werknemers in koolstofintensieve industrieën nodig zullen zijn.

Als Europa zijn ambitieuze klimaatagenda wil uitvoeren, moet het de relatieve schaarste aan investeringen in duurzaamheid in economisch zwakkere regioʼs aanpakken. Daarom heroverweegt de Europese Investeringsbank (EIB) haar eigen ʻcohesiegerichtheid,ʼ zoals uiteengezet in een nieuw document waarin onze investeringen in de minder ontwikkelde delen van de EU onder de loep worden genomen. Wij streven ernaar het bedrag dat wij in deze regioʼs lenen te verhogen tot 45 procent van onze totale investeringen, en onze steun uit te breiden tot alle regioʼs waar het bbp per hoofd van de bevolking onder het EU-gemiddelde ligt.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/iRDGjmNnl