cutler1_Sean GallupGetty Images_eu china flags Sean Gallup/Getty Images

Dohoda EU-Čína pro dobu dávno minulou

WASHINGTON, DC – Na konci minulého měsíce Evropská unie a Čína uvolnily nové podrobnosti o Komplexní dohodě o investicích (KDI), již uzavřely v prosinci. Na papíře vyjednavači EU dosáhli pokroku v důležitých oblastech jako přístup na trh, liberalizace investic a udržitelný rozvoj. Dokáže ale postupná bilaterální dohoda jako KDI skutečně řídit ekonomické vztahy s dnešní Čínou?

Jistě, EU si zajistila přístup na trh v důležitých sektorech – včetně elektromobilů, cloud computing, finančních služeb a zdravotní péče – zejména prostřednictvím uvolnění restrikcí u vlastního jmění. Podrobné přílohy k dohodě ale nebyly ještě zveřejněny a teprve se uvidí, kolik z těchto závazků je úplně nových. Je možné, že dohoda převážně kodifikovala kroky, které už Čína učinila s cílem posílit přístupnost trhů, ať už skrze své vlastní investiční zákony a podzákonné normy, anebo ad hoc způsobem.

Nadto byť restrikce vlastního jmění představují pro přístup na trh nelehkou překážku, nejsou překážkou jedinou. Zahraniční společnosti se často potýkají se sérií dalších regulatorních zátarasů, které lze odstranit jedině získáním souhlasů od řady čínských vládních agentur – což je nezřídka zdlouhavý a ubíjející proces. Podle nejnovějšího průzkumu, který loni na jaře uskutečnila US-China Business Council, je získávání povolení a souvisejících souhlasů pro americké firmy působící v Číně šestou největší těžkostí.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/IO2OeBMcs