poncedelcastillo1_European Commission  PoolAnadolu Agency via Getty Images_EUAI European Commission/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Europas mangelfulle KI-strategi

BRUSSEL – EU-kommisjonens strategi for kunstig intelligens (KI) vektlegger behovet for «tillit» og «ekspertise». Et nytt forslag til regulering av kunstig intelligens vil ifølge kommisjonen skape tillit til denne nye teknologien ved å gjøre noe med dens farer, mens ekspertise vil komme som følge av investeringer og innovasjon i medlemslandene. Ettersom man har gjort rede for disse to faktorene, er det forventet at KI vil skyte fart i Europa.

Dessverre ser det ut til at beskyttelse av EU-innbyggeres grunnleggende rettigheter kommer i andre rekke — noe som burde være KI-reguleringens viktigste målsetting. Og beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter synes ingen å ha tenkt på.

KI har en sentral plass i Europas digitale agenda, og kommisjonens lovgivningspakke er av stor betydning for det foreslåtte fellesmarkedet for data. Utkastet til reguleringer etablerer regler for introduksjon, implementering og bruk av KI-systemer. Det inntar en risikobasert tilnærming, der man skiller mellom uakseptabel, høy, begrenset og lav risiko i bruken av kunstig intelligens.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/R09GqTTnb